Wat is jouw doel? - Leer Trainen vanuit je Vak

Wat is jouw doel?

Begin met het klikken op het filmfragment. (1.09)

Test your awareness

Denk je nu, waarom zou ik  dat  doen?

Daar heb je een punt. Waarschijnlijk vind je het fijn om te weten wat het doel is van dit filmfragment. Dit filmpje is de aanleiding voor dit blog om het te hebben over het belang van het formuleren van leerdoelen voor je training.

Mocht je het nog niet hebben gedaan, klik op het filmfragment. 🙂

Test your awareness

Wat zag je?

Had je in eerste instantie door dat de 'moonwalking bear' door het spel heen liep? Toen ik voor de eerste keer het fragment bekeek had ik het totaal niet door. Ik was zo bezig met tellen..

Pas na het terugspoelen zag ik dat er inderdaad een 'moonwalking bear' was.

Wat leren we hieruit?

Focus
Als je een doel hebt, het tellen hoe vaak het witte team de bal overgooit, dan geeft je dat een focus. Je bent gefocust om te tellen hoe vaak het witte team de bal overgooit en ziet de dingen die daar omheen gebeuren niet.

Je komt verder
Ook is het zo dat als je jezelf een doel geeft je verder komt. Probeer maar eens omhoog te springen. Arceer op de muur waar je bent gekomen. Stel jezelf een doel (hoger springen) en probeer het nog een keer. Waarschijnlijk zul je ervaren dat je nu hoger kunt springen. Je hebt jezelf een doel gesteld en je komt verder.

Wat heeft dit te maken met het geven van een training?

We hebben hiervoor gezien dat je, als je een doel hebt je een focus hebt en dat als je een doel hebt je verder komt. Dit geldt ook voor het leren in een training.  Het begint voor jou, als trainer / ontwikkelaar,  met het formuleren van duidelijke en haalbare leerdoelen. Een leerdoel wordt ook wel omschreven als; "het gedrag dat een lerende moet kunnen vertonen bij het afronden van een leersituatie." (Hoobroeckx, F., & Haak, E. (2006)).

Deze leerdoelen maak je na inventarisatie van de situatie bij de opdrachtgever waarbij je eventueel ook gebruik hebt gemaakt van een intake met de deelnemers. Op basis van deze leerdoelen maak je het programma van de training.

Met welke werkvorm (oefening) kun je welk leerdoel behalen? Kun je werkvormen bundelen door op die manier meerdere leerdoelen te behalen?

Uitvoering training

Bij het geven van de training benoem je duidelijk de leerdoelen aan het begin van de dag. Ook benoem je bij de uitleg van de werkvorm het leerdoel. Voor de deelnemer is het, zoals we ook zagen in het fillmfragment, belangrijk om de focus te houden. Waarom doen we deze oefening? What's in it for me? Door dit te benoemen zorg je er voor dat je deelnemers focus houden en leren wat ze graag willen/ moeten leren. Ook is de kans groter dat ze het geleerde daadwerkelijk toepassen in hun praktijksituatie.

Tot slot

Een trainer zonder leerdoelen is als een stuurman zonder kompas, er komt altijd wel weer ergens land in zicht. (Kaufman, L. en Ploegmakers, J. (2006))

Wil jij graag ondersteuning in b.v. het in ontwikkelen van jouw eigen workshop of training? Tijdens de 3-daagse train de trainer wordt er volop aandacht besteed aan het ontwikkelen van jouw workshop/training.