Privacy verklaring - Leer Trainen vanuit je Vak

Privacy verklaring

Leer Trainen vanuit je Vak (LaCretio) gevestigd aan de Espenhof 43, te Rosmalen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • www.leertrainenvanuitjevak.nl 
 • Espenhof 43, 5248 BR Rosmalen 

Janny van der Laan is de Functionaris Gegevensbescherming van Leer Trainen vanuit je Vak (LaCretio). Zij is te bereiken via janny@leertrainenvanuitjevak.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leer Trainen vanuit je Vak (LaCretio) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via janny@leertrainenvanuitjevak.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Leer Trainen vanuit je Vak (LaCretio) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Leer Trainen vanuit je Vak (LaCretio) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als ondernemer ben ik verplicht om de administratie zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. De evaluatieformulieren, gegevens van de intakegesprekken / online intakes en de gegevens die ik verzameld heb in de periode dat je klant was bij mij bewaren we ook 7 jaar. 

Dit doe ik omdat de ervaring is dat de mensen die we hebben gesproken en besluiten op dat moment nog geen klant te worden dat in de jaren daarna vaak alsnog doen. Ook komt het voor dat oud-klanten na een aantal jaar een vervolgdienst afnemen. Doordat ik de gegevens bewaard heb kan ik gemakkelijk vinden wat we in het verleden hebben besproken en wat we gedaan hebben. Daardoor kan ik de dienstverlening optimaal op jou afstemmen. 

Na zeven jaar bewaar ik de gegevens alleen nog geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leer Trainen vanuit je Vak (LaCretio) verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Leer Trainen vanuit je Vak (LaCretio) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leer Trainen vanuit je Vak (LaCretio) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Natuurlijk kun je inzien welke gegevens we van jou bewaren. Neem contact met mij op (janny@leertrainenvanuitjevak.nl) en ik laat het je zien. Op jouw verzoek kunnen we je gegevens aanpassen of wissen. Voor de zekerheid, de gegevens die ik wettelijk verplicht ben om te bewaren kan ik niet voor je wissen. 

Bezwaar en intrekken toestemming

Je kunt bezwaar maken tegen het feit dat ik persoonsgegevens van je verwerk. Daarvoor kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen persoonsgegevens

Leer Trainen vanuit je Vak (LaCretio) neemt de beveiliging van je persoonsgegevens serieus. Voor al onze systemen maak ik gebruik van een paswoordmanager. Voor elk systeem is er dan ook een uniek lang paswoord.