Een gemiste kans! - Leer Trainen vanuit je Vak

Een gemiste kans!

Vorige week had ik een telefoongesprek met een klant van me. Hij zei tegen mij:

"Janny, ik heb een mooie training gemaakt zoals jij me geleerd hebt. Ik heb echt samen met de opdrachtgever gekeken wat is de huidige situatie van de deelnemers, wat is de gewenste situatie van de deelnemers en welke leerdoelen kan ik daaruit afleiden. Daarna heb ik goed gekeken met welke werkvormen ik de leerdoelen kan behalen.

De incompany training gegeven en de deelnemers waren laaiend enthousiast. Maar ergens is er toch iets niet goed gegaan. Ik heb na 3 maanden namelijk weer contact opgenomen met de opdrachtgever en het blijkt dat de deelnemers het geleerde eigenlijk niet meer echt toepassen. Wat doe ik verkeerd?!"

Natuurlijk heb ik deze trainer eerst gecomplimenteerd met het feit dat hij het maken van zijn training zo systematisch heeft aangepakt. Daarna kwam ik met het volgende voorbeeld:

Deelnemer komt dolenthousiast terug van een training feedback geven. Hij gaat met collega Sjoerd in gesprek en hij besluit om Sjoerd netjes feedback te geven volgens de regels. Terwijl hij daarmee bezig is loopt zijn leidinggevende langs en die hoort wat hij doet. Achteraf zegt leidinggevende tegen de deelnemer: "Zeg wat je net deed bij Sjoerd, dat heb je vast geleerd bij die training van je. Nou, zo doen we dat hier dus niet!"

Weg investering… Niet alleen in deelnemersgeld maar ook zeker in tijd van de deelnemer. En het enthousiasme en de motivatie van de deelnemer is waarschijnlijk ook nog eens de grond in geboord.

Een gemiste kans. Als de leidinggevende nu bijvoorbeeld met deelnemer om de tafel was gaan zitten en de deelnemer had gecomplimenteerd dat hij direct het geleerde uit de training toepast….! En, misschien hadden ze zelfs samen het gesprek kunnen evalueren en daar uit kunnen halen wat al heel goed ging en wat een volgende keer anders zou kunnen.

Kortom, als je in een incompany traject een training geeft raad ik je aan om bij je intake met de opdrachtgever al te kijken op welke manier de leidinggevende(n) een rol kan hebben in de training die jij verzorgt. Zowel vooraf, tijdens als achteraf. Maak je opdrachtgever ook medeverantwoordelijk voor het eindresultaat en help ook hem te onthouden en te herhalen. Zorg dat er draagvlak is binnen de organisatie. Waarom? Een belangrijke reden; de leidinggevende is 1 van de belangrijkste factoren om er voor te zorgen dat een deelnemer het geleerde echt toepast.

Een aantal voorbeelden om leidinggevenden (in de breedste zin van het woord) te betrekken bij je training:

Voorafgaand aan de training

 • Laat leidinggevenden participeren bij de totstandkoming van de training.
 • Laat leidinggevenden deelnemen aan een preview van het trainingsprogramma. Zo doorloopt de leidinggevende eerst zelf het programma en kan hij /zij voorbeeldgedrag (welke hij ook van zijn medewerkers verlangt) laten zien aan zijn medewerkers.
 • Laat leidinggevende, nadat de inhoud samen is bepaald, de deelnemers informeren over de training en vooral aangeven waarom het van belang is om deze training (voor deelnemer zelf en voor bedrijf) te volgen.
 • Laat leidinggevende input geven op bijvoorbeeld casussen en ander trainingsmateriaal / opdrachten zodat het zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk komt.

Tijdens de training

 • Laat leidinggevende een korte introductie geven tijdens de eerste trainingsdag van het belang van deze training (voor deelnemer zelf en voor bedrijf)
 • Laat leidinggevende toestaan dat terugkoppeling op de werkplek plaats mag vinden en dat hier ook tijd voor wat ingeruimd. Denk aan het uitvoeren van opdrachten e.d.
 • Laat leidinggevende deelnemers ontslaan van de reguliere verplichtingen op de trainingsdag. Deelnemers moeten echt de focus op de training kunnen hebben.
 • Spreek met leidinggevende af dat ideeën, bedacht tijdens de training daadwerkelijk ingezet mogen worden tijdens het werk.

Na afloop van de training

 • Laat leidinggevende een gesprek aan gaan met de deelnemer naar aanleiding van het geleerde tijdens de training. Hoe kun je het geleerde toepassen op de werkplek? En, welke acties formuleer je daarvoor? Waar ga je mee aan de slag? Wat heb je van mij nodig? Wanneer gaan wij om tafel om de acties te evalueren?  En, helpen om realistische doelen te stellen.
 • Laat leidinggevende deelnemer onderbrengen bij een collega die een ‘rolmodel’ is op dit vakgebied en deelnemer goed kan ondersteunen.
 • Laat leidinggevende deelnemer belonen  wanneer het geleerde uit de training wordt toegepast!
 • Laat leidinggevende de inhoud van de training ook meenemen in het functionerings en beoordelingsgesprek.
 • Laat leidinggevende deelnemers betrekken wanneer er werkgerelateerde beslissingen worden genomen die te maken hebben met de nieuw geleerde vaardigheden.

Ik hoop dat jij, net als de trainer die ik aan de telefoon had, de volgende keer denkt aan deze gemiste kans! Bespreek al bij de intake met de opdrachtgever hoe opdrachtgever met het team, een rol kunnen hebben in de training. Zorg er samen voor dat het geleerde uit de training daadwerkelijk wordt toegepast en jullie samen de gewenste situatie na afloop van de training behalen.

Wil jij ook aan de slag met het maken van je eigen training of workshop?  Kom naar de 3-daagse train de trainer en leer om je eigen training te maken en te geven!


Inspiratie voor de voorbeelden om leidinggevenden te betrekken bij je training heb ik gehaald uit: Berghenegouwen, G.J., &  Mooijman, E.A.M. (2010). Strategisch opleiden en leren in organisaties. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.