Werkvorm: de stappen op een rij! - Leer Trainen vanuit je Vak

Werkvorm: de stappen op een rij!

Tijdens de trainingen die ik geef vind ik het altijd prettig als deelnemers zoveel mogelijk zelf actief aan de slag zijn en zelf na denken. Dus, geen eenzijdige kennisoverdracht maar daadwerkelijk zelf de deelnemers tot actie aanzetten.

Ik geloof er ook in, doordat de deelnemer er zelf over aan het nadenken is, het geleerde ook beter beklijfd en, ze het geleerde ook nog eens eerder gaan toepassen.

Een voorbeeld hoe je jouw deelnemers actief aan de slag zet, wanneer je ze wil laten kennismaken met een bepaald stappenplan.

Voorbeeld

Tijdens de train de trainer die ik geef vraag ik vaak aan mijn deelnemers wat volgens hen de meest ‘koninklijke’ weg is om een training te ontwikkelen

‘Stel een opdrachtgever belt je op, welke stappen ga jij dan zetten om te komen tot een goede training?’

Het leerdoel dat ik heb is: Aan het einde van deze training kan de deelnemer de 6 stappen in juiste volgorde benoemen die gezet moeten worden voor het ontwikkelen van een training.

Voorbereiding

  • Zet de verschillende stappen op een gekleurd A4 papier, iedere stap op een ander papier
  • Lamineer
  • Plak de stappen aan de achterkant op een stoel (natuurlijk niet op volgorde) met tape

Uitvoering

  • Benoem het leerdoel.
  • Leg uit: er staan hier verschillende stoelen met stappen door de ruimte. Aan jullie, als groep de taak, om de verschillende stappen op de juiste volgorde te zetten (de stoelen mag je dus verplaatsen).
  • Probeer je als trainer op de achtergrond te houden. Meng je niet in discussies maar observeer en onthoud!

Nabespreking

  • Als de groep voor hun gevoel de stoelen op de juiste volgorde heeft staan vraag je: is dit voor jullie de juiste volgorde? Wat is de reden dat de stoelen in deze volgorde staan? Vraag per stoel een toelichting.
  • Geef vervolgens aan of de stoelen inderdaad ‘goed’ staan en waarom.
  • Op dit moment kun je ook de korte extra theorie over brengen die je per stap hebt.
  • Koppel terug naar je leerdoel.

Je deelnemers zijn actief met de stof bezig en hebben met elkaar gediscussieerd over de volgorde van de stappen. Behalve dat de deelnemers in hun hoofd actief zijn, zijn ze ook nog eens lichamelijk actief. Ze komen daadwerkelijk van hun plaats en schuiven met de stoelen. Erg prettig voor de energie

Geef jij al trainingen maar zou je het ook graag actiever maken? Vind je het fijn om daarover te sparren? Kijk dan eens bij ​'werk met mij'.