Waar staat je deelnemer? - Leer Trainen vanuit je Vak

Waar staat je deelnemer?

Laatst had ik een eerste bijeenkomst voor een groep (in-company) deelnemers. Ik ga samen met hun een traject in om ze op te leiden tot trainer. De eerste bijeenkomst stond o.a. in het teken van kennismaking en 'inventarisatie van de huidige situatie op de werkvloer'. Wat willen de deelnemers graag leren? Wat vinden ze belangrijk in het train de trainer traject? Maar ook, wat weten, begrijpen en kunnen ze al? En, wat is hun werksituatie? Om dit doel te illustreren ben ik begonnen met de volgende metafoor:

Een priester is aan het autorijden als hij plots een non ziet langs de straatkant. Hij stopt en geeft haar een lift. Ze stapt in en kruist haar benen zo dat haar kleed openvalt en ze een prachtig dijbeen laat zien. De priester kijkt ernaar en veroorzaakt zo bijna een ongeval. Met veel moeite krijgt hij zijn wagen terug onder controle. Hij legt terloops zijn hand op haar been. De non zegt hem: "vader, denk aan psalm 129". De priester is onthutst en verontschuldigt zich. Maar toch kan hij zijn ogen niet van haar houden. Een beetje later legt hij terug zijn hand op haar been en terug zegt de non: "vader, denk aan psalm 129". Nog eens verontschuldigt de priester zich: "Sorry zuster, maar het vlees is te zwak." Hij zet haar af aan 't klooster en haast zich naar de kerk om in een bijbel psalm 129 te zoeken.
De tekst luidt: "Ga verder en zoek, hogerop zul je de glorie vinden." 

Moraal van het verhaal: Probeer altijd zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn in je baan, anders kun je grote kansen missen."

(Bron: je vindt hier nog veel meer mooie metaforen!)

Wat betekent dit voor een training?

Voor een training vind ik het erg belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Als ik niet weet wat de huidige situatie is loop ik de kans dat de training niet het gewenste resultaat oplevert. Kortom, ik inventariseer in mijn intake en bij de deelnemers de huidige situatie, de gewenste situatie en bepaal dan de 'gap' hiertussen. Op de 'gap' formuleer ik de leerdoelen zodat de training ook echt het gewenste resultaat oplevert.

Intake

Voorafgaand aan je training houd je een intake bij je opdrachtgever. Je vraagt bij hem ondermeer door op de huidige en gewenste situatie.
Je hebt niet altijd voorafgaand aan de training de mogelijkheid om een intake bij deelnemers af te nemen. Je kunt er voor kiezen om dit telefonisch te doen maar je kunt ook gebruik maken van Google Documents. Je kunt hierbij een enquete formulier aanmaken en de deelnemers de link van het formulier toesturen. De deelnemers vullen het formulier in en de resultaten komen heel mooi in een spreadsheet 'binnenlopen'. Je hebt hiervoor wel een g-mail account nodig.

Als jij de goede vragen stelt in je formulier, kun je de huidige en gewenste situatie van de deelnemers veel beter inschatten en weet jij waar je deelnemer staat!