Tips voor de inzet van een filmfragment in je training - Leer Trainen vanuit je Vak

Tips voor de inzet van een filmfragment in je training

"Is daar niet een filmpje over te vinden?"

Ik hoor het vaak in de train de trainer die ik geef. Er zijn heel veel verschillende filmfragmenten op internet te vinden die je ook goed kunt gebruiken in je training. Iets verderop in het blog geef ik je ook graag een aantal links. 

Maar...

Wat ik helaas vaak zie is dat een filmfragment heel vaak als iets leuks tussendoor wordt gebruikt of als tijdsvulling. Kan natuurlijk, maar in mijn ogen mis je daarmee wel de kracht van het gebruik van het filmfragment.

Tips om een filmfragment krachtig in te zetten

 • Bedenk van te voren goed met wat voor doel je het filmfragment laat zien. Wat zijn je leerdoelen ook al weer van deze training? Onder welk leerdoel past dit filmfragment?
 • Is het om bijvoorbeeld een gesprek op gang te brengen? Is het om iets duidelijk te maken? Wil je dat de deelnemers verder gaan oefenen met de casus uit het filmfragment? Moeten ze puur observeren?
 • Geef een opdracht van te voren mee, bijvoorbeeld:
  Kijk er maar gewoon naar en laat het op je inwerken?
  Of, let eens op hoe ….
  Of, noteer wat er je opvalt als we het hebben over (bijvoorbeeld) klantgerichtheid.
  Of, ik laat je twee filmfragmenten zien, noteer het verschil etc.
  Of, we hebben net een checklist behandelt observeer aan de hand van de checklist en vink aan.
  Of als je het hebt gehad over de observatiemethode WACKER; observeer dit fragment en maak aantekeningen volgens de WACKER methode.
 • Denk aan de nabespreking, bijvoorbeeld:
  - Wat heb je gezien?
  - Wat heb je geleerd? 
  - Wat viel je op?
  - Wat herkende je?
  - Wat is je bijgebleven?  
  - Welke theorie herkende je?

Voorbeeld

Zo heb ik bij een training die ik gaf aan dove en slechthorende jongeren het onderstaande filmfragment laten zien. Dit was een training persoonlijke ontwikkeling; groeien naar werk!

Leerdoel

 • Aan het einde van de training kan de deelnemer minimaal 2 problemen benoemen die een werkgever mogelijk ziet als hij iemand in dienst neemt die doof of slechthorend is. 
 • Aan het einde van de training kan de deelnemer minimaal 2 oplossingen benoemen voor de werkgever die samenhangen met het doof zijn of een hoorprobleem.

Het filmfragment is bedoeld als warming up. Bovenstaande leerdoelen worden daarin niet direct behaald maar zorgen wel voor het op gang brengen van het gesprek. In de werkvormen hierna worden bovenstaande leerdoelen wel behaald.

In het filmfragment zie je dat, ondanks dat er tegenslag is er toch wordt gezocht naar oplossingen waarop het wel lukt. Durf verder te kijken, geef niet te snel op.

Nabespreking

 • Wat viel je op aan het filmfragment?
 • Wat zou de reden zijn dat jullie deze film nu te zien krijgen?
 • Wat haal je er zelf uit?
 • Maak eens een koppeling naar jezelf; welke problemen ziet je potentiële werkgever mogelijk als hij jou in dienst neemt? Hoe kan je dit voor hem oplossen?
 • Moraal: Draai problemen om naar kansen. Ziet de werkgever problemen die samenhangen met het doof zijn of het hoorprobleem? Draai ze om naar kansen: Moeilijk communiceren? Mensen met een hoorprobleem zorgen er juist voor dat goede communicatie blijvend aandacht krijgt. Lastig vergaderen? Mensen met een hoorprobleem zorgen juist voor structuur in vergaderingen.

Vervolg

Bekijk het filmfragment en bedenk, wat zou de reden kunnen zijn dat we deze film nu te zien krijgen?

Waar vind ik filmfragmenten?

Kortom, maak vooral gebruik van de kracht van een filmfragment en bedenk van te voren wat je er mee wil bereiken en geef daarvoor de opdrachten.

Dan, zoals beloofd nog een aantal sites met tips voor filmfragmenten voor in je training: