Werkvorm: Is het al een tien?! - Leer Trainen vanuit je Vak

Werkvorm: Is het al een tien?!

Als ik een training aan het geven ben vind ik het fijn om ook tussendoor te weten hoe de deelnemers de training ervaren:
Is het wat ze van de training hebben verwacht?
Hoe staat het met hun leerdoelen?
Moeten we de training bijstellen?  

De Barometer

Een methode die ik graag hanteer is de barometer.

Maak vooraf voor iedereen op papier een barometer (zie foto) en deel deze uit.


Vraag iedere deelnemer om op de barometer aan te geven:

  • Hoe waardevol vind je deze training?
  • Welk cijfer geef je voor de kans van toepassen van het geleerde?
  • Welk cijfer geef je voor je eigen inbreng?

Vervolgens ga je iedereen, plenair, bij langs en vraag je om hun cijfer toe te lichten.

De kracht van deze oefening is dat je doorvraagt. Bijvoorbeeld:

  • wat moet er voor jou gebeuren om er voor te zorgen dat je een 10 voor deze training geeft?
  • wat zou er dan moeten veranderen?

Met deze oefening krijg je halverwege de training, bijvoorbeeld na dag 1, een heel goed beeld van de (extra) wensen van je deelnemers. De volgende trainingsdag kun je optimaal op de wensen van je deelnemers inspelen.

Overigens, je kunt ook een barometer op een flap-over tekenen en deze in laten vullen door de deelnemers.

Ik ben benieuwd wanneer jij de barometer gaat toepassen!