Kaartje ontvangen - Leer Trainen vanuit je Vak

Kaartje ontvangen

Vorige week ontving ik een e-mail van een oud deelneemster aan de 3-daagse Train de Trainer. Het onderwerp: Kaartje ontvangen. Deze deelneemster had tijdens de 3-daagse train de trainer aan het einde de opdracht gekregen om een kaartje naar zichzelf te sturen. De opdracht: schrijf dat op het kaartje waar jij over een maand nog aan herinnerd wil worden n.a.v. de training. Bijvoorbeeld, wat was een eye-opener voor jou en wil jij aan herinnerd worden? Of, welke actie wil je nu echt gaan ondernemen?

Als ik deze opdracht geef kijken de deelnemers me eerst een beetje vreemd aan. “Dus ik mag een kaartje schrijven aan mezelf..?”  Ik: “Ja, je kunt bijvoorbeeld beginnen met…: Lieve Renske,…” Nadat ze een kaart hebben uitgekozen wordt het stil in de groep en gaan de deelnemers geconcentreerd aan de slag. Daarbij kies ik er bewust voor om ze een envelop te geven, immers ik maar de postbode ook niet, hoeft de inhoud niet te lezen. 

Deze deelneemster gaf aan dat ze het een erg leuke manier vond om de herinneringen aan de training weer op te halen. En, dat het natuurlijk ook wel een beetje gek is dat je een kaartje aan jezelf stuurt. Vaak ben je het al weer vergeten en sta je toch een beetje gek te kijken als je eigen handschrift op de envelop staat… 🙂 

Ik zelf vind het juist te midden van alle technologie nog altijd een goede manier om de training nog even weer boven te halen.

Van Dinteren (2012) geeft in haar boek Brein in Training aan dat het van belang is om als trainer er rekening mee te houden dat het van belang is om deelnemers hun kennis, inzichten en vaardigheden volgens een vast schema te laten herhalen. Na 24 uur, na een week, na vier weken en na drie maanden.

Het is daarbij niet nodig om alles van de training te herhalen; een deel kan al voldoende zijn om de deelnemers weer aan de training te herinneren. Wat kun jij als trainer bedenken om er voor te zorgen dat je deelnemers het geleerde herhalen?

Denk bijvoorbeeld aan:

  • het vormen van buddy’s; laat ze contact met elkaar zoeken na bijvoorbeeld een week en na 3 maanden
  • het versturen van foto’s, artikelen, samenvatting over de training
  • zoek contact met de opdrachtgever en herinner, maak ook hem mede verantwoordelijk voor het eindresultaat
  • organiseren van een terugkombijeenkomst, starten met intervisie

Ik ben benieuwd hoe jij ‘deze regels’ gaat toepassen in je training!

Wil jij ook je eigen training of workshop leren maken en geven? Kijk eens naar de mogelijkheden.


Inspiratie voor dit blog heb ik ondermeer gehaald uit: Dinteren, R.van (2012) Brein in training. Het ultieme breinboek voor trainers, opleiders en coaches. Zaltbommel: Thema