Een training tegen de gevestigde orde… - Leer Trainen vanuit je Vak

Een training tegen de gevestigde orde…

Een deelnemer uit mijn 3-daagse Train de Trainer (hierna noem ik haar trainer)  is voornemens om een training aan o.a. zorginstellingen te geven. Dit is een training die nogal tegen, zoals zij het aangeeft,  de gevestigde orde in gaat. Deelnemers uit haar training zullen enerzijds uit zichzelf zijn gekomen en anderzijds gestuurd zijn door hun leidinggevende.

Deze trainer voorzag nu al heel duidelijk dat ze weerstand vanuit de deelnemers zou kunnen krijgen. Ze wist het eigenlijk al wel zeker. Er wordt toch een bepaalde methode behandelt die in gaat tegen en soms misschien ook wel haaks staat op de methodiek die de medewerkers nu gebruiken. Wat moet je daarmee als trainer? Kap je het helemaal af? Geef je bijvoorbeeld aan, je zit hier nu dus we gaan ook daadwerkelijk aan de slag met deze methode. En, discussies daarover ga ik niet aan…?  Of, doe je het anders….

Ik heb haar het volgende advies gegeven:

Dit is een vorm van weerstand. De deelnemers verzetten zich op een of andere wijze tegen het leren in de training. Maar, het is niet per se negatief. Met deze weerstand laten de deelnemers juist zien dat ze betrokken zijn bij de training en willen leren. En, in mijn ogen, weerstand, voel en zie je. Je kunt er niet onder uit. Mijn ervaring is dan ook dat je iets moet met de weerstand die je krijgt. Als je daar in het begin niet iets mee doet wordt het op een gegeven moment onwerkbaar voor jou als trainer en voor de groep.  Een paar tips hoe je hier mee om kan gaan.  

Geef bijvoorbeeld bij de start aan:

  • Fijn dat jullie er zijn. Ik besef me dat hetgeen dat we vandaag gaan behandelen in deze training misschien wel het een en ander van jullie vraagt. Deze methode gaat hier en daar misschien wel tegen jullie bestaande werkwijze in en daarom heb ik er extra veel respect voor dat jullie er zijn. Dank jullie wel! (voel dit ook oprecht zo!)
  • Laten we eerst gaan kijken, wie kan mij iets meer vertellen over ….. (noem de betreffende methodiek) Inventariseer dit op een flap-over en leg kort en bondig de basis over de methodiek uit.
  • Ik kan me voorstellen dat jullie wellicht de nodige twijfels hebben over het toepassen van de methodiek, zeker in combinatie met de methode die je nu al toepast. Daarom de vraag aan jullie: Waar denk jij tegen aan te lopen als je deze nieuwe methodiek toe past? Inventariseer dit bijvoorbeeld op post-its en behandel kort plenair.
  • Bedankt voor jullie antwoorden. Fijn dat jullie dit met mij hebben gedeeld, op deze manier weet ik wat jullie twijfels zijn en kan ik er ook tijdens de training op in gaan.
  • Ik heb nog een vraag aan jullie. We hebben net naar jullie twijfels gekeken over de methodiek,. Deze twijfels begrijp ik. Ik wil jullie voor nu vragen om te proberen deze twijfels even aan de kant te zetten. Probeer tijdens deze trainingsdag echt de nieuwe methodiek te ervaren en te beleven, zodat je het ook een oprechte kans kunt geven en je na afloop een goede keuze kunt maken of je bepaalde elementen zou kunnen toepassen in je werk. Is dit oké voor jullie?

Wat gebeurt hier?

Je complimenteert de deelnemers en je benoemt de weerstand. Deze weerstand mag er zijn! Je gaat er zelfs nog wat dieper op in, anders komt dit alleen maar later aan bod, waarschijnlijk op een moment dat het je wat minder goed uit komt. 😉 Je toont hiermee ook respect naar je deelnemers toe. Nu ruim je bewust de tijd in zodat je deelnemers zich zoveel mogelijk begrepen voelen en daarna ook daadwerkelijk de ruimte voelen om zich open te stellen voor de nieuwe methodiek.

Moraal die ik graag aan je wil meegeven. Weerstand hoeft niet per definitie negatief te zijn, doe er iets mee, zet het om. En, weerstand voel je, luister naar je gevoel en speel er op in!