Met deze 7 tips passen je deelnemers gegarandeerd het geleerde toe! - Leer Trainen vanuit je Vak

Met deze 7 tips passen je deelnemers gegarandeerd het geleerde toe!

Hoeveel pas jij nog toe van de laatste training die je hebt gevolgd?

Ik hoop natuurlijk dat je vol enthousiasme het geleerde in de praktijk hebt gebracht. Vaak blijkt dit helaas niet het geval te zijn.

Maar.. het goede nieuws;

Je kunt er als trainer echt wat aan doen om er voor te zorgen dat je deelnemers het geleerde uit jouw training echt gaan toepassen op de werkvloer. In dit blog deel ik graag 7 tips zodat jouw training daadwerkelijk het beloofde resultaat oplevert.

Tip 1 
Stem af op de praktijk

Stem je training af op de praktijk. Houd een intake met je opdrachtgever en je deelnemers zodat jij een op maat gemaakt programma kunt samenstellen. Gebruik daarnaast casussen uit hun eigen praktijk. Op die manier zijn jouw deelnemers aan de slag met wat ze echt willen leren en zullen ze het geleerde sneller toepassen in hun werk. Denk hierbij ook eens aan de inzet van een trainingsacteur

Tip 2
Betrek leidinggevenden

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de leidinggevende een belangrijke motiverende factor is voor het toepassen van het geleerde. Bekijk op welke manier je de leidinggevende kan betrekken in b.v. de ontwikkeling van je training zodat er draagvlak ontstaat en hij jouw deelnemer het goede voorbeeld geeft en gaat coachen.

Tip 3
Geef aan wat het de deelnemer en organisatie oplevert

Geef voorafgaand aan je training duidelijk aan wat de training de deelnemer en (eventueel) de organisatie oplevert.

Tip 4
Geef duidelijk het doel aan van de werkvorm  (What’s in it for me?)

Geef duidelijk de leerdoelen aan bij je werkvorm. Voor jouw deelnemers is het belangrijk om te weten waarom ze iets doen en wat ze er aan hebben. Als ze dat weten gaan ze enthousiast met de werkvorm aan de slag en kunnen ze de vertaalslag naar hun eigen werk makkelijker maken.

Tip 5
Maak gebruik van de borgingstechnieken en closers

Maak tijdens je training gebruik van borgingstechnieken. Dit zijn oefeningen die halverwege de training kunnen worden ingezet zodat zowel jij als trainer als de deelnemer informatie krijgt of de leerstof is beklijfd.

Ook aan het einde van je training is het verstandig af te sluiten met zogenaamde ‘closers.’ In deze oefeningen lopen de deelnemers nog een keer kort de trainingsinhoud bij langs.

Tip 6
Actieplan

Maak tijd voor het actieplan. Waar, wanneer en hoe gaan jouw deelnemers het geleerde toepassen? Welke ondersteuning hebben ze daarbij nodig?

Tip 7
Follow-up

Kijk wat jij als trainer nog kan betekenen om de deelnemers te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een follow-up dag, een kaartje of mail ter herinnering het actieplan of…….

Veel succes met het toepassen van deze 7 tips!